Eerste plantenkweker op groene energie

Wij zijn de eerste plantenkweker in Nederland die draait op groene energie. Vanaf 2016 gebruiken we voor het hele bedrijf aardwarmte. Aardwarmte is een duurzame, onuitputtelijke energiebron die het milieu niet vervuilt of belast.

Daarom zeggen wij: Samen zorgen we voor een schonere toekomst.

Om dit kracht bij te zetten hebben wij ons aangesloten bij Geo-Well, een initiatief dat duurzaam kweken een gezicht geeft.

Paul Grootscholten, voorstander groene energiePaul Grootscholten: “Aardwarmte is voor Nederland nog relatief nieuw. Het is een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief voor fossiele energie. Nu wij aardwarmte gebruiken, verstoken we 90 procent minder aardgas en stoten we 20% minder CO2 uit.”

Op de site van aardwarmte Vierpolders is meer informatie te vinden over aardwarmte