Aan de slag met IPM-schema Valse meeldauw

Valse meeldauw is de afgelopen jaren een groot probleem in diverse kleine snijbloem-gewassen onder glas. Het is niet gemakkelijk deze onder controle te krijgen, laat staan voorkomen – zelfs niet in een goede IPM-strategie. De verschillende oplossingsrichtingen werden door de sprekers besproken tijdens de IPM-bijeenkomst op vrijdag 5 april van Glastuinbouw Nederland en Globe Plant.

Het middelenpakket is in veel gevallen niet groot genoeg om een plaag als valse meeldauw goed en snel te bestrijden, dat kwam bij de verschillende presentaties duidelijk naar voren. Een belangrijk punt was dan ook: beter voorkomen dan genezen, waarbij de weerbare plant het uitgangspunt is. Dit gaat lukken als de plant geteeld is in met de juiste omstandigheden, denk aan: bodemleven, bodemstructuur, bodeminhoud, water, licht en temperatuur. Zowel boven- als ondergronds moeten de planten gezond worden opgekweekt.

Als bestrijding onverhoopt toch noodzakelijk blijkt, dan is het raadzaam dit te doen met de juist spuitdoppen, dosering, uitvloeiers en afgewisselde middelen en technieken. Jorrit Koeman, themaspecialist Plantgezondheid bij Glastuinbouw Nederland, sloot de bijeenkomst af met een workshop, waarbij de bezoekers het IPM-schema voor valse meeldauw hebben ingevuld.

Aron Boerefijn